Mushoku Tensei [Chaika]

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 178: Suy đoán
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 179: Lựa chọn của Ariel
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 180: Tristina
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 181: Trên đường đi
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Một số chỗ cần lưu ý:
  • Kinh thành được dùng ở những chương trước đa phần đáng lý ra phải là vương đô, do sử dụng bản trung + vài lý do riêng nên người dịch nhầm tai hại và đã sửa lại xong.
  • Vương đô = Thành phố nơi vua ở (= Kinh thành và Kinh đô ở bản cũ)
  • Vương thành = Tòa thành nơi vua ở.
Web Novel Chapter 182: Vương đô Ars
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 183: Tử chiến lúc đêm tối
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 184: Chiến trường của Ariel
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 185: Chiến trường của Rudeus
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 186: Sự mất tự chủ của Luke
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
854
Reaction score
4,946
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Web Novel Chapter 187: Sự thật của Orsted và 10 ngày ở Vương đô
 
Last edited:
Top